Flere norske ungdommer dropper frukten

Publisert 24.06.2020 10:42, oppdatert 24.06.2020 10:42 - NTB - tips@stottmedia.no

Flere norske ungdommer dropper frukten

Norske ungdommer er sunnere sammenlignet med andre europeiske ungdommer, men under halvparten følger helsemyndighetenes kostholdsråd, viser en ny rapport.

  

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet. Det er ett av funnene i rapporten om helse og trivsel blant barn og unge i Norge som publiseres onsdag.

– Jeg er urolig over noen av resultatene knyttet til spisevaner hos de unge. De bør få full effekt av et godt og næringsrikt kosthold, for optimal helse, utvikling og for å hindre overvekt, sier førsteamanuensis Ellen Haug ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

HEVAS-rapporten er den norske delen av en stor, internasjonal undersøkelse i regi av WHO.

– Vi finner at under halvparten barn og unge følger de nasjonale kostholdsrådene, og vi ser at for noen av målingene er det også en negativ utvikling siden forrige HEVAS-undersøkelse fra 2016, sier Haug.

Blant annet spiser de yngste norske jentene -11-åringene – mindre frukt, og flere jenter dropper frokosten enn gutter. Forskerne setter dette i sammenheng med kroppspress og at jentene tenker på å redusere kaloriinntaket med tanke på vekten.

Rapporten viser at de norske ungdommer likevel er sunnere sammenlignet med andre europeiske ungdommer.

Andre funn i rapporten er blant annet at snusbruken har gått ned, at nesten ingen opplyser at de røyker tobakk, men at rundt 30 prosent av gutter i 15-årsalderen har prøvd e-sigaretter.

Les også