Forbrukslån, rammelån eller kredittkort – hva er best når du trenger penger?

Publisert 16.12.2020 10:59, oppdatert 16.12.2020 11:13 - Erlend Dvergsdal - tips@stottmedia.no

Annonsørinnhold

Forbrukslån, rammelån eller kredittkort – hva er best når du trenger penger?

Hvis du trenger å låne penger til forbruksartikler, oppussing, bilkjøp eller lignende, finnes det
flere muligheter. Her ser vi på de tre vanligste finansieringsløsningene som er tilgjengelig for de
fleste, nemlig forbrukslån, rammelån og kredittkort. Her viser vi deg hvordan du bør eller ikke
bør bruke disse løsningene, og fordelene og ulempene forbundet med lånene og kredittene.

 
Forbrukslån – Best til refinansiering og kortsiktige investeringer
Blant de mest vanlige formålene med forbrukslån er kjøp av inventar til boligen, oppussing, bil
og båt, og til forbruk slik som reiser, sportsutstyr og datautstyr. I de siste årene er det også en
kraftig økning av de som bruker forbrukslån til å refinansiere mindre usikrede lån og gjeld fra
kredittkort.
 
Bankene krever ikke pant for disse lånene, men foretar en nøye kredittvurdering av hver søker.
De tar seg også bedre betalt enn for pantesikrede lån (for eksempel boliglån og billån), noe som
er en slags kompensasjon for den økte risikoen de tar.
 
Det finnes forbrukslån fra 2 000 kroner og opp til 600 000 kroner, ifølge Forbrukslån.no.
Rentene kan bli både relativt høye og lave, og ligger normalt mellom 7% og 20%. Låner du de
minste beløpene fra de dyreste bankene kan rentene bli betydelig høyere enn dette. For
eksempel tilbys det smålån på et par tusenlapper som du må betale tilbake innen en måned
eller to. Disse lånene har effektive årsrenter på flere hundre prosent.
 
Fordeler og ulemper med forbrukslån
Et forbrukslån er en grei finansieringsløsning i en del tilfeller, for eksempel til oppussing og kjøp
av kapitalkrevende vare. De er spesielt egnet til refinansiering av dyrere gjeld når låntakeren
ikke kan stille med pantesikkerhet. Det er viktig å velge rett bank når du skal låne fordi
rentebetingelsene kan variere ganske mye.
 
Fordeler med forbrukslån
● Rentene er på de fleste lån er betydelig lavere enn på kredittkort.
● Krav til faste avdrag og maksimal nedbetalingstid gjør at du ikke får kontinuerlig
rentebærende gjeld.
● Banken krever ikke pant for lånet.
● Finansieringsløsningen er relativt tilgjengelig for de fleste.
 
Ulemper med forbrukslån
● Rentene kan bli veldig høye på de laveste lånesummene.
● Rentene er gjennomgående dyrere enn på rammelån.
● Du får ikke lenger nedbetalingstid enn 5 år.
 
Rammelån – Best når du har nedbetalt boliglånet en stund
Et rammelån er på et vis en kombinasjon av boliglån og forbrukslån. Lånet forutsetter at banken
har pant i boligen din og at belåningsgraden er under 60%. Et typisk eksempel er en boligeier
som har betalt ned på lånet i mange år, og som trenger penger til for eksempel oppussing,
bilkjøp, eller for å ha mer å rutte med som pensjonist.
 
Banken omgjør da boliglånet til en kreditt hvor den resterende gjelden fra boliglånet er innbakt.
Låntakeren kan bruke fritt det beløpet som overskyter andelen som fortsatt skyldes på boligen.
Begrensningene kan vi illustrere slik:
● Verdien av boligen = 1 million kroner.
● Rammelånets størrelse = maksimalt 600 000 kroner.
● Hvis låntakeren fortsatt skylder 400 000 kroner på boligen = 200 000 kroner er det
 maksimale beløpet som kan fritt brukes til andre formål.
 
Siden rammelånet er en type kreditt gir den deg en sum du har disponibelt kontinuerlig. Hver
gang du betaler avdrag vil derfor den tilgjengelige kredittrammen gjenopprettes med det
tilsvarende beløpet som utgjorde avdraget. Det finnes rammelån hvor det ikke er krav til
spesifikke avdragsbeløp.
 
Fordeler og ulemper med rammelån
Et rammelån kan være en kurant måte å få finansiering på når lånebehovet er høyt, for
eksempel bil, båt og oppussing, fordi rentene er lave. Låneformen gir en mer rimelig
finansieringsløsning enn de fleste andre, men pass deg likevel for å ha rentebærende gjeld som
aldri reduseres. Da blir kostnadene høy til slutt.
 
Fordeler med rammelån
● Rentene er lavere enn på både forbrukslån og kredittkort.
● Du har alltid penger til rådighet så lenge du har noe igjen på lånerammen.
● Du kan ha relativt store summer tilgjengelig, alt ettersom hvor høy belåningsgraden er
på boligen.
 
Ulemper med rammelån
● Lånet er kun tilgjengelig for boligeiere som har lav belåningsgrad.
● Rentene er som regel noe høyere enn på vanlige boliglån.
● Det kan bli fristende å bruke for mye penger når du alltid har kreditten tilgjengelig.
 
Kredittkort – Best som sikkert betalingsmiddel
Et kredittkort bør ikke brukes som en lånemulighet unntatt i spesifikke tilfeller. Kortene har
nemlig en rentefri periode som kan bli på omtrent 45 dager. Dette fordi du betaler ikke renter for
kjøp av varer og tjenester før forfall på neste regning. Foretas kjøpet i begynnelsen av
fakturaperioden vil du dermed ha et slags rentefritt lån frem til forfallsdatoen.
 
Kredittkortene er best som betalingsmidler fordi du har økt forbrukerbeskyttelse. For eksempel
risikerer du ikke å få din egen brukskonto tømt når du betaler depositum på leiebil eller kjøper
en dyr vare. Det er egentlig kredittselskapets penger som brukes, og som du deretter betaler
tilbake senere når du mottar regningen. Dette gjør også at risikoen for å tape penger ved
svindel er lavere enn om du bruker bankkort.
 
Rentene på kredittkortene er imidlertid høyere enn på de fleste lån. De ligger som regel mellom
cirka 22% og 35%, og kan føre til store kostnader om du ikke betaler raskt tilbake.
Kredittrammen i kortene vil likevel være begrensende. Et vanlig nivå på kredittramme er 50 000
kroner til 100 000 kroner. Husk at du ikke får nytte av rentefritaket når kortet brukes til kontanter
(uttak, betaling på Posten, regningsbetaling og overførsler).
 
Fordeler og ulemper med kredittkort
Et kredittkort er et utmerket betalingsmiddel fordi det kan gi unike fordeler, og fordi det gir økt
sikkerhet. Det bør ikke brukes til å finansiere noe hvis du ikke klarer betale tilbake kreditten
raskt.
 
Fordeler med kredittkort
● Kredittkort er et sikkert betalingsmiddel.
● Du kan unngå rentene hvis du betaler tilbake hele kreditten innen forfall på faktura.
● Du kan få unike fordeler, slik som gratis reiseforsikring og rabatter.
● Du har penger til rådighet så lenge kredittrammen ikke er oppbrukt.
 
Ulemper med kredittkort
● Rentene er høye.
● Den rentefrie perioden gjelder ikke for kontantbruk.
● Kredittkortgjeld er ofte forbundet med personer som har betalingsvansker og
gjeldsproblemer.

Les også