Medietilsynet har lagt fram i alt ni delrapporter om ulike temaer relatert til de unges digitale mediehverdag, som nå er samlet i to hovedrapporter på Medietilsynets nettsider. Foto Medietilsynet/15 sekunder

Publisert 16.10.2020 10:55, oppdatert 16.10.2020 10:55 - Medietilsynet - tips@stottmedia.no

Medietilsynet med Norges største undersøkelser om barns medievaner

Medietilsynet publiserer nå en samlet versjon av undersøkelsene Barn og medier 2020 og Foreldre og medier 2020. – Undersøkelsene gir viktig innsikt i mange aspekter ved barn og ungdoms digitale mediehverdag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 

 

Undersøkelsene er Norges største i sitt slag, og til sammen har 3 400 barn og unge mellom 9–18 år og 2 000 foreldre deltatt i årets to undersøker om barns mediebruk. 

Gjennom året har Medietilsynet lagt fram i alt ni delrapporter om ulike temaer relatert til de unges digitale mediehverdag. Nå er alle resultatene samlet i to hovedrapporter, som er tilgjengelig på Medietilsynets nettsider.

Gjennomslag for nasjonal strategi for barn og medier

Barn og unges mediebruk har endret seg mye de siste årene. Nye plattformer, strømmetjenester og sosiale medier er blitt en viktig del av mediehverdagen. Norske barn og ungdommer er svært digitale og bruker mye tid på nett, noe Medietilsynets undersøkelser bekrefter.

– De unge sier selv at det de opplever mye positivt når de bruker digitale medier. Men det er også skyggesider som vi må være oppmerksomme på og gjøre det vi kan for å redusere. Det er de voksnes oppgave å hjelpe barn og ungdom med å utvikle seg til å bli bevisste mediebrukere. Her er foreldre og skole viktige ressurser, og Medietilsynet jobber mye med å bistå i arbeidet for å styrke de unges kritiske medieforståelse. Det er viktig for at de unge får den kompetansen de trenger for å kunne være både aktive og trygge mediebrukere. Barn og unge skal beskyttes mot skadelig innhold, men de har også rett til informasjon, sier Velsand.

Medietilsynet utvikler blant annet undervisningsopplegg og råd til foreldre om hvordan de kan håndtere ulike utfordringer relatert til barn og ungdoms digitale hverdag.

– I forslaget til statsbudsjett for neste år fikk Medietilsynet gjennomslag for og penger til å utvikle en nasjonal strategi for barn og medier. Dersom dette blir vedtatt, kan vi styrke satsingen vår ytterligere på feltet, sier Velsand.

Spørsmål om mange ulike temaer til unge og foreldre

For at Medietilsynet skal ha oppdatert kunnskap om barn og unges medievaner, er det gjennom mange år gjennomført landsomfattende kartlegginger både blant de unge selv og foreldre. I Barn og medier 2020 har cirka 3 400 9–18-åringer fra 51 skoler i alle landets fylker deltatt. Respondentene har svart på spørsmål om egen mediebruk og opplevelser knyttet til nett og mobil, dataspill og sosiale medier. Blant temaene er hva slags type reklame barn og unge eksponeres for, i hvilken grad de ser potensielt skadelig innhold, nyhetsbruk og bildedeling.

Parallelt med denne undersøkelsen har Medietilsynet gjennomført en undersøkelse blant cirka 2 000 foreldre med barn fra 1 til 17 år, der de svarer på spørsmål om sine barns mediebruk. Undersøkelsen har forsøkt å fange opp hvordan foreldrene oppfatter barnas opplevelser og erfaringer med digitale medier. Foreldrenes regulering av barnas mediebruk, hvordan de forholder seg til å dele bilder av egne barn, og deres oppfatning om hvem som bør ha ansvar for beskyttelse av barn på nett, er også kartlagt.

Les også